Geweld op de Vlaamse buis

Wie op de Vlaamse televisiezenders geweld wil zien, moet bij voorkeur afstemmen op KanaalTwee, Canvas/Ketnet en VT4. De VTM en TV1 bieden als brave familiezenders nauwelijks geweldscenes. Wie op de koop toe veel geweld wil zien, kan best zo vroeg mogelijk televisie beginnen kijken en dan bij voorkeur naar KanaalTwee en VT4. In de jeugdprogramma's zitten ruim dubbel zoveel geweldhandelingen als in de volwassenenblokken. Bovendien wordt aan de Vlaamse jeugd nauwelijks uitgelegd wat de gevolgen zijn van het gebruik van al dat geweld. Dit zijn maar enkele resultaten uit de opvallende studie van Wim de Keyser. Hij studeerde onlangs af aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven met zijn eindverhandeling: 'Hoe gewelddadig is de Vlaamse televisieprogrammering? Een kwantitatieve inhoudsanalyse'. Johan Tits