Advertentie
Advertentie

Gewest en stad Brussel akkoord over financieel herstelplan

BRUSSEL (tijd) - Het Brussels hoofdstedelijk gebied en de stad Brussel hebben een akkoord bereikt over het financieel herstelplan van de stad. Zonder dit plan zou de stad volgens de meest gunstige hypotesen tegen 1995 een gekumuleerd tekort van 1,6 miljard fr. oplopen. Het akkoord moet nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd.