Gewestelijke expresnet start in 2005 met twee lijnen

(tijd) - Het Gewestelijk Expresnet (GEN) rond Brussel zal in 2005 van start gaan met twee van de geplande negen lijnen. Pas in 2010 zal het hele net voltooid zijn. De federale overheid zal de infrastructuurinvesteringen dragen. Maar ze hoopt wel dat de gewesten bereid zijn een deel van het exploitatieverlies te dragen. Als het GEN op volle kracht draait, kan dat tekort oplopen tot meer dan 5 miljard frank per jaar.