Advertentie
Advertentie

Gewesten en Europa steunen installatie milieuzorgsystemen

De Europese Unie stimuleert het gebruik van EMAS en gaat het ook toepassen in de eigen organisaties en diensten. In ons land moedigen de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen en andere gewestelijke organisaties de installatie van milieuzorgsystemen en de opstelling van milieurapporten aan. Het Brussels Instituut voor Milieuzorg (BIM) helpt sinds mei 1999 bedrijven om het ecomanagement-label te behalen. Dat label is te vergelijken met de milieucharters die in Vlaanderen worden toegekend aan bedrijven die een bepaald actieplan uitvoeren met het oog op de introductie van een milieuzorgsysteem. Zon milieucharter is een opstapje naar de invoering van het EMAS-systeem of het behalen van het ISO 14001-certificaat, onderstreept Jurgen Swerts. Het initiatief om een milieucharter toe te kennen, komt van werkgeversorganisaties zoals VKW of van de Kamers voor Handel en Nijverheid of van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen.Het milieucharterproject van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid, de Kamer voor Handel en Nijverheid van Mechelen en het Strategisch Plan Kempen krijgt bijvoorbeeld financiële steun van de Vlaamse overheid in het kader van het Presti-4 subsidieprogramma dat bedrijven aanmoedigt om hun milieuprestaties voortdurend te verbeteren. Presti staat voor preventie stimuleren.De GOM Limburg kan tot 2005 uit Europese en Vlaamse investeringssteunfondsen putten om Limburgse bedrijven financieel aan te zetten tot de ontwikkeling, invoering en certificering van genormeerde milieuzorgsystemen. Voor dit project is ruim 256.000 euro (10,25 miljoen frank) beschikbaar. Met dat geld zullen elk jaar 12 bedrijven als pioniersbedrijven het ISO 14001-certificaat verwerven of een EMAS-milieuzorgsysteem toepassen en laten certificeren. Een tweede gelijkaardig project, waarvoor Europa, de Vlaamse overheid en de provincie Limburg 321.000 euro (12,84 miljoen frank) uittrekken, is bedoeld voor de grote bedrijven. Elk jaar zullen 18 grote bedrijven kunnen deelnemen. KB