Gewesten en federale overheid eens over beperking van CO2-uitstoot

(tijd) - De bevoegde federale en gewestministers hebben een akkoord bereikt over een plan om de uitstoot van koolstofdioxyde (CO2) tegen het jaar 2000 met 5 procent terug te dringen. Met een Europese CO2-taks kan de uitstoot zelfs met 9 procent worden verminderd.Ons land heeft zowel op Europees vlak als op de milieukonferenttie van Rio er zich toe verbonden om tegen het jaar 2000 in vergelijking met 1990 de CO2-uitstoot met 5 terug te dringen. Koolstofdioxyde (CO2) komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas en draagt bij tot het broeikaseffekt.