Gewesten en federale overheid oneens over wegenvignet

BRUSSEL (tijd) - Tussen de gewesten en de nationale overheid lijkt een strijd op handen over de invoering van het wegenvignet. Beide niveaus hebben hun ogen op deze nieuwe miljardenpot gericht. De gewesten werken momenteel aan een samenwerkingsakkoord waarmee ze de federale overheid voor een voldongen feit willen plaatsen.De Europese Unie heeft al eerder groen licht gegeven om een wegenvignet voor vrachtwagens in te voeren. Duitsland, Denemarken en de Benelux hebben besloten om dit samen te doen. Op 1 januari 1995 moet de nieuwe regeling van kracht worden.