Gewesten gaan BDBH samen besturen

Het afzet- en exportbeleid zal volledig geregionalizeerd worden. De Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel zal als nationaal koördinatie- platform niettemin blijven bestaan, maar zal gezamenlijk door de gewesten bestuurd en gefinancierd worden. Dit hebben naar verluidt premier en vice-premiers zondag jl. beslist. Tijdens deze vergadering, die de hele dag duurde, zou ook overeenstemming bereikt zijn over de konkrete omschrijving van de ekonomische en monetaire unie (EMU).