Gewesten kunnen hun binnenlands bestuur zelf regelen

(tijd) In Vlaanderen hebben de gemeenteraadsverkiezingen om de zes jaar plaats, in Wallonië en in Brussel worden ze om de vijf jaar gehouden. Zo zou het over enkele jaren in de politieke zakboekjes kunnen staan. Op 1 januari 2002 krijgen de gewesten immers de bevoegdheid om de organisatie van hun binnenlands bestuur in grote mate zelf te regelen. Tenminste, zo staat het in het Lambermont-bis-akkoord. Volgens de Raad van State kan dat immers niet zonder grondwetsherziening, maar de regering blijkt niet van plan te zijn met dat advies rekening te houden.