Gewetenssusser

"In essentie is ontwikkelingshulp niet meer dan een gewetenssusser van de rijke landen die vasthouden aan protektionisme', zo verklaarde onlangs minister voor ontwikkelingssamenwerking André Geens. Dat Geens daarmee de nagel op de kop sloeg, wordt deze week nog eens schril in het zonlicht gezet. Op het ogenblik dat naar jaarlijkse gewoonte de 11.11.11-aktie wordt gevoerd, hebben de EG-landen al de moeite van de wereld om een gezamenlijk standpunt in te nemen voor de GATT-vrijhandelsronde omdat zij beducht zijn voor goedkope landbouwinvoer uit derde landen.