Gewezen top Assubel weet niets meer van crisisoverleg aandeelhouders

BRUSSEL (belga) - Een werkgroep met vertegenwoordigers van de belangrijkste institutionele aandeelhouders van de verzekeringsgroep Assubel heeft in de jaren 80 de problemen bij dochter Assubel Ongevallen en Schade van heel nabij gevolgd. Wat daar besproken werd, blijken zij nu echter helemaal vergeten te zijn, tot grote ergernis van voorzitter Laveyt van de Brusselse Correctionele Rechtbank die het proces leidt tegen voormalige toplui van de verzekeraar. Gisteren, tijdens de tweede dag van het strafproces tegen voormalige toplui van verzekeraar Assubel Leven en dochtermaatschappij Assubel Ongevallen en Schade, viel voorzitster Laveyt scherp uit tegen de beschuldigden die zich niets meer konden herinneren van de besprekingen die in de jaren 80 werden gevoerd. De verzekeraar leed enorme verliezen op de herverzekeringsmarkt en moedermaatschappij Assubel Leven ving die op door financiële opbrengsten op eigen beleggingen door te schuiven naar de met faillissement bedreigde dochtermaatschappij. Voor die vermeende fraude staat een deel van de toenmalige directie nu terecht. Laveyt wees de beschuldigden herhaaldelijk op hun opmerkelijk geheugenverlies. Niemand van hen herinnerde zich immers wat in 1986 werd besproken in de speciale werkgroep waarin vertegenwoordigers van de grote institutionele aandeelhouders Cobepa, Bank Degroof en Generale Maatschappij naast directieleden van Assubel zitting hadden en die de toestand op de voet volgde.