Gezamenlijke controle GBL-Gemeentekrediet strategische wijziging voor BBL

(tijd) - Het bericht dat GBL, Royale Belge, Gemeentekrediet en BIL formeel de gezamenlijke controle gaan voeren over de Bank Brussel Lambert is een belangrijke strategische wijziging, aldus verschillende financiële kringen. De verkoop van het pakket BBL-aandelen dat GBL aanhoudt, is nakend en wordt door deze conventie voorbereid. Toch moet het vertrek van de holding uit de bank niet noodzakelijk leiden tot een naakte verkoop van de bank of een openbaar bod op alle aandelen.Het Gemeentekrediet bevestigt dat het formeel, juridisch contract met GBL en Royale Belge haar participatie in BBL duidelijk anders kleurt. Voor het Gemeentekrediet is het BBL-pakket nu van 'strategische waarde'. Vooral omdat in de korte mededeling van de vier partners duidelijk wordt aangegeven dat ze ook gezamenlijk de strategie van de bank gaan bepalen, in de mate dat dit niet botst met het protocol op de bankautonomie, en meer bepaald de prerogatieven van het directiecomité. Maar met het herschrijven van dat protocol in 1992 is de bevoegdheid van de raad van bestuur enorm uitgebreid en kan het management enkel de dagdagelijkse leiding nemen en uiteraard projecten aan de aandeelhouders voorleggen. In de vorige versie stond het directiecomité veel autonomer. Het protocol is overigens herschreven op aandrang van de Generale Maatschappij en GBL, die vonden dat ze te weinig inspraak hadden in hun banken.