Gezinnen betalen miljard meer voor water

BRUSSEL (tijd) - Minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans zal in de lente een ontwerpdecreet indienen over de integratie van de drinkwaterfactuur en de afvalwaterheffing in één 'waterfactuur' en over een eenvormige drinkwaterprijs. Hij zei dat in de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement, tijdens de bespreking van zijn begroting.