Gezinnen hebben vermogen van 44.000 miljard frank

(tijd) - Het nettovermogen van de Belgische gezinnen steeg tussen 1992 en 1997 met 12.566 miljard frank tot 43.894 miljard of bijna 4,4 miljoen per inwoner. Dit blijkt uit een studie van de VUB-economen Jef Vuchelen en Koen Rademaekers die werd gepubliceerd in het Documentatieblad van het ministerie van Financiën. Het valt op dat het vermogen beduidend sneller groeide dan het bruto binnenlands product (BBP).