Gezinnen ontlenen tot derde meer voor woning

(tijd) - Bij ING Belgie ontleenden gezinnen in de eerste vijf maanden van het jaar gemiddeld 111.500 euro voor de aankoop van een woning. Het bedrag ligt 31 procent hoger dan in 2000. Bij de prijsbreker Centea steeg het bedrag in die periode met 27 procent tot 101.500 euro. Dexia Bank noteert een stijging van 18 procent. De lage rente, waardoor de gezinnen meer van hun budget kunnen spenderen aan kredietschulden, en de hogere vastgoedprijzen verklaren de stijging.