Gezinsbond wantrouwt alternatieve financiering

(tijd) - Met de begrotingsronde voor de boeg komt de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen naar buiten met zijn eisenbundel 'Naar een gefederaliseerd eenheidsstelsel van kinderbijslagen. Een oproep aan alle beleidsverantwoordelijken die investeren in kinderen belangrijk vinden'.