Advertentie
Advertentie

Gezond begrotingsbeleid vitaal voor

De ontwikkelingslanden moeten bij het vastleggen van hun begrotingsbeleid een "vijfsporenbeleid' voeren. Er moet een voorzichtig begrotingsbeleid worden gevoerd, de kosten van de belastinginning moeten dalen, de overheidsuitgaven moeten efficiënt zijn, de publieke sektor moet meer gedecentralizeerd worden en het begrotingsbeleid moet kompatibel zijn met een vermindering van de armoede. Het verwaarlozen van één van die vijf aspekten kan elders tot problemen leiden, zo schrijft de Wereldbank in het World Development Report 1988. Daarom is een globale hervorming van het begrotingsbeleid essentieel.