Advertentie
Advertentie

Gezondheidsenquête kan hervorming ziekteverzekering begeleiden

BRUSSEL (tijd) - In opdracht van de federale en de deelregeringen start het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE) een grootschalig onderzoek naar de gezondheid van de Belgische bevolking. Ongeveer 10.000 mensen worden in de loop van 1997 bevraagd. Federaal minister van Volksgezondheid, Marcel Colla, wil uit de studie leren hoe het gezondheidsbeleid nauwer kan aansluiten bij de behoeften. Zijn Vlaamse collega Wivina Demeester ziet in de studie een breekijzer voor verdere federalisering van de gezondheidszorg.Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van de federale en de deelregeringen en kost 36 miljoen frank. De coördinatie is in handen van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE). Dat neemt eerstdaags contact op met ongeveer 10.000 mensen uit 4.000 gezinnen (zowel Belgen als migranten). Zij zijn vrij om al dan niet aan het onderzoek mee te werken.