Advertentie
Advertentie

Gezondheidsindex schroeft loonindexering met 1,2 procent terug

(tijd) - Het uit de index halen van alkohol, tabak en brandstof voor vervoer - de zogeheten gezondheidsindex - doet het indexcijfer met 1,2 procent dalen. Dat komt neer op een eenmalige inlevering van alle loonttrekkenden en uitkeringstrekkers met eenzelfde percentage. Daarnaast wil de regering de konkurrentiekracht van de bedrijven herstellen door een reële bevriezing van de lonen in 1995-96 en een vermindering van de sociale werkgeversbijdragen met 30 miljard.