Advertentie
Advertentie

Gezuiverde werkloosheid in '94 onder peil '84

(tijd) - Het maandelijkse werkloosheidscijfer geeft slechts een beperkt beeld van de werkloosheid. Daarenboven verandert de definitie van 'werkloze' geregeld. De RVA heeft nu cijferreeksen opgesteld die wel (meer) vergelijkbaar zijn.