Advertentie
Advertentie

GIB opent deur voor partner in Super- en Maxi- GB's

(tijd) - GIB gaat de laatste fase van de verzelfstandiging van zijn filialen in. De distributiegroep wil de centrale diensten afzonderen van de activiteiten van GB en Unic en ze overhevelen naar een aparte vennootschap. De oprichting van de vennootschap GIB Management Services vormt het sluitstuk van de filialisering. Die werd in 1992 ingezet en was nodig om de personeelskosten te drukken en de macht van de vakbonden in te perken. Met de laatste stap hoopt GIB makkelijker een partner te vinden voor de Super- en Maxi-GB's.De decentralisering van GIB nadert zijn eindpunt. De distributiegroep onderging de jongste jaren een metamorfose. Van een strak centraal geleid bedrijf werd ze omgetimmerd tot een gedecentraliseerde groep. De verschillende onderdelen werden ondergebracht in afzonderlijke vennootschappen, die functioneren als zelfstandige bedrijven. Aan de basis van de filialiseringsplannen lag de intentie van GIB om te besparen op de personeelskosten. Zolang GIB één bedrijf was, vielen alle personeelsleden onder de dure warenhuizen-CAO. Door de filialisering kwam de verschillende eenheden onder de hoede van minder dure paritaire comités.