GIB verhoogt eigen middelen met 1,5 mrd.

BRUSSEL (belga) - Distributeur GIB Group heeft de eigen middelen van moedermaatschappij GIB NV verhoogd met 1,537 miljard frank door uitgifte van 1.830.400 nieuwe aandelen. Dit is een gevolg van de uitoefening van warrants, die GIB in 1986 uitgaf. GIB gaf toen 207.352 warrants uit, die elk recht gaven op 10 gewone aandelen tegen een prijs van 840 frank per aandeel. Op 20 januari 1992, de uiterste uitoefendatum, waren 205.419 warrants uitgeoefend. Dit komt neer op 99,06 procent van het totaal aantal uitgegeven warrants. Tijdens het boekjaar 1991-1992 werden 183.040 warrants uitgeoefend, waarvan 130.318 gedurende de maand januari 1992. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt op 31 januari 1992 dan ook 3.320.849.000 frank, vertegenwoordigd door 33.208.490 aandelen. Gevraagd naar het gebruik dat van de extra-middelen zal worden gemaakt, wees een woordvoerder van GIB erop dat de groep heel wat investeringsprojekten heeft. GIB zei eerder dat het voor 1992 een investeringsbudget voorziet van 6,4 miljard frank.