Advertentie
Advertentie

Gifpil uitgewerkt, weg ermee!

(tijd) - De aandeelhouders van Fortis Bank, de fusie van ASLK en Generale Bank, kunnen volgende donderdag op een buitengewone algemene vergadering breken met het verleden. Naast de kapitaalverhoging die nodig is voor het uitkoopbod op Banque Générale du Luxembourg, moeten de aandeelhouders zich ook uitspreken over het schrappen van twee statuten van de bank. Paragrafen met een erg symbolische waarde.De te schrappen fragmenten uit de artikels 6 en 13 van de statuten boden de bank de mogelijkheid eigen aandelen in te kopen om te vermijden dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden en om een gifpilprocedure op te starten. Die laatste gaf de bank de kans na een openbaar overnamebod extra aandelen uit te geven en die onder te brengen bij een bevriende partij. De raad van bestuur van Generale Bank maakte op de beruchte raad van bestuur van 6 juni 1998 gebruik van die optie om het bod van ABN AMRO af te blokken en de bank in de armen te loodsen van de Fortis-groep, die het eerste bod had uitgebracht. Er is altijd discussie blijven bestaan of de raad van bestuur van G-Bank toen geen loopje heeft genomen met de (interpretatie van de) statuten van de bank en de geldende wetgeving. ABN AMRO vond een rechtszaak echter onzinnig omdat het sowieso geen bank wou overnemen in vijandige omstandigheden. De twee beschermingsconstructies in de statuten van Fortis Bank golden voor drie jaar na de aandeelhoudersvergadering van 1997. Ze worden nu logischerwijze niet meer verlengd omdat Fortis intussen 99,3 procent van de bank in handen heeft. Alleen het personeel van ex-G-Bank heeft nog enkele losse aandelen. De statutenwijziging wil overigens ook niet zeggen dat de groep breekt met elke beschermingsconstructie. Bij Fortis NL staat nog een vol potje gifpillen op het nachtkastje. FD