Gilbos zoekt stabiliteit als toeleverancier

Machinefabrikant Gilbos uit Herdersem bij Aalst staat bekend als leverancier aan de textielsektor. Gilbos beweegt zich nu echter ook als toeleverancier in de sektor apparatenbouw. "Wij blijven zeker aktief als konstrukteur van textielmachines maar onze funktie van toeleverancier moet konjunkturele stoten opvangen,' zegt afgevaardigd bestuurder Georges Gilbos. Ondertussen wordt in het familiebedrijf ook uitgekeken hoe de opvolging kan worden geregeld. Dat vreemd kapitaal wordt aangetrokken, is daarbij niet uitgesloten.