GIM-Brussel participeert in NV Eurostation

(tijd) - De Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel (GIMB) heeft een participatie genomen van 15 miljoen fr. in de NV Eurostation. Deze maatschappij moet het station Brussel-Zuid in gereedheid brengen voor de ontvangst van de hoge-snelheidstrein. Eerder had de GIMB al een participatie genomen in de NV Brussel Zuid die belast is met de herwaardering van de stationsbuurt. De GIMB moet een verbindingsrol spelen tussen beide NV's. De NV Eurostation werd op initiatief van de NMBS opgericht. Het maatschappelijk doel van deze vennootschap is de realizatie van de verbouwingen van en in Brussel-Zuid en van de aanleg van de aanvullende akkommodaties boven en rond het bestaande station. Het gaat daarbij om kantoren, winkelruimten, een hotel, kongreszalen en dergelijke. De GIMB neemt een participatie van 15 miljoen, hetzij 5 procent. De belangrijkste aandeelhouder van de NV Eurostation is de NMBS. Andere aandeelhouders zijn de NV Europroject, die in handen is van institutionelen (ASLK, BAC, Codep), bouwondernemingen (Pieters-De Gelder en Duchène) en een achttal studiegroepen.