Advertentie
Advertentie

GIMV sluit druk jaar met winstsprong af

(tijd) - De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) heeft een druk en vruchtbaar jaar achter de rug. De investeringsportefeuille roteerde tegen hoge snelheid en dank zij een nettowinst van 2,1 miljard frank verstevigde het eigen vermogen van de GIMV.De GIMV werkte in 1994 een nieuwe beleidsverklaring uit. Het resultaat over het voorbije boekjaar is hier in belangrijke mate door getekend. In die beleidsverklaring deed de GIMV afstand van haar zogenaamde 'derde funktie', met name het optreden als beheerder van participaties voor rekening van de overheid. De GIMV doet nog wel de administratie van de Vlaamse Milieuholding (VMH), Gimvindus en de Limburgse Investeringsmaatschappij (LIM), maar de aandelen werden verkocht aan het Vlaamse Gewest.