Gipsstort Prayon Rupel

(belga) - Minister van ruimtelijke ordening Louis Waltniel moet het beroep van de gemeente Rumst tegen de vergunning voor een gipsstort van Prayon-Rupel, onontvankelijk verklaren. Dit heeft de raadsman van het bedrijf gisteren verklaard tijdens een hoorzitting op het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Fosfatenproducent Prayon wil in Terhagen-Rumst 37 hektare volstorten met gips, het afval van de produktie. Het bedrijf vroeg in december 1990 aan de gemeente daarvoor een bouwvergunning af te leveren. Rumst weigerde en Prayon ging in beroep bij de bestendige deputatie van Antwerpen. Deze verleende op 25 april wel een bouwvergunning waarna de gemeente in beroep ging bij Waltniel. Rumst vergat echter het bedrijf op de hoogte te brengen zodat het beroep onontvankelijk moet verklaard worden.