Glasvezel tot bij de deur voor zowat 12,5 miljard euro

Het absolute summum inzake netwerkcapaciteit is natuurlijk een glasvezel tot bij uw huis of onderneming. Vooral grotere bedrijven sluiten zich rechtstreeks aan op een glasvezelnetwerk, al is het maar omdat dergelijke netwerken vaak bedrijfscentra of -parken aandoen. Maar op grote schaal komt het verschijnsel toch veel minder voor. 'In een ideale wereld zou elk huis of bedrijfsgebouw een glasvezel tot vlak aan de deur krijgen. In de praktijk zien we dat gewoon onbetaalbaar is', meent Martin de Prycker, ex-Alcatel en nu de algemeen directeur van Barco. Bronnen bij Belgacom doen uitschemeren wat 'fiber to the home', zoals het in het jargon wordt genoemd, kost als het in heel Belgie wordt uitgerold. Een dergelijk project komt neer op ongeveer 12,5 miljard euro. Al gaat het hier slechts om een ruwe schatting, vermits sommige waarnemers in het telecombedrijf oordelen dat de kostprijs nog veel hoger zal liggen. Hoe dan ook, Belgacom acht het dan ook niet haalbaar zo'n project op grote schaal uit te rollen. Fiber to the home lijkt dus weinig waarschijnlijk, al is men bij het telecombedrijf wel bezig met initiatieven rond fiber to the street. 'Met dergelijke ingrepen brengen ze ook meer capaciteit tot bij de gebruikers, door deels gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. En het zal ook iets goedkoper zijn', oordeelt De Prycker. 'Maar vergeet niet dat snellere vormen van DSL zoals VDSL (very high-speed DSL) ook behoorlijk wat investeringen vergen.' Daarnaast zijn natuurlijk ook de traditionele technologieen, zoals DSL, volop in beweging. De Amerikaanse Stanford-universiteit doet onderzoek om de capaciteit en reikwijdte van DSL uit te breiden tot 100 Mbps. Misschien nog meer dan bij ons, is vooral in onze buurlanden de discussie rond fiber to the home vrij actueel. Zo voert het Nederlandse telecombedrijf KPN besprekingen met de stad Amsterdam over de bouw van een netwerk van glasvezelkabels waarop 40.000 huizen zouden worden aangesloten. De aansluiting van alle 400.000 huizen in Amsterdam kost ongeveer 800 miljoen euro. Door het gebruik van glasvezel krijgen de woningen een breedbandverbinding die niet via de traditionele kanalen zoals DSL of kabel tot stand kan worden gebracht. Een probleem dat zich eerder in onze buurlanden voordoet dan bij ons. Uit een recent rapport van McKinsey blijkt dat ons land inzake breedband een penetratie heeft van 93 procent, terwijl Frankrijk, Duitsland en Nederland het moeten stellen met zo'n 74 procent. WVi/BB