Advertentie
Advertentie

Glazen bolWOUTER VERVENNE

De reputatie van economische voorspellingen staat de laatste dagen onder druk. Twee economen van de Vrije Universiteit Brussel stelden vast dat conjunctuuranalisten die een heropleving van de Belgische economie voorspellen, meestal veel te optimistisch zijn. Minister van Financiën Didier Reynders zegt dat de regering nooit rekening houdt met de vooruitzichten van het Federaal Planbureau. Hij reageert op de sombere begrotingsvooruitzichten van de economische denktank van de overheid.Deze kritiek op macro-economische voorspellingen en vooruitzichten is gedeeltelijk terecht. De realiteit verschilt inderdaad dikwijls van wat economen hebben voorspeld.Maar er zijn belangrijke verzachtende omstandigheden. Prognoses zijn gebaseerd op hypothesen voor bijvoorbeeld de olieprijs, de rente en de wisselkoersen en ze gaan ervan uit dat het economisch beleid niet verandert. De media en politici hebben veel aandacht voor de concrete voorspellingen van de glazen bol, maar weinig of niet voor de onderliggende uitgangspunten. Indien de olieprijs anders evolueert dan verwacht, een nieuwe regering het beleid omgooit of terroristen op 11 september 2001 aanslagen plegen in New York en Washington, is het normaal dat ook de economische groei, werkgelegenheid en begrotingssaldo afwijken van wat werd voorspeld.Toch blijft de vaststelling dat economische prognoses net als weersvoorspellingen vatbaar blijven voor verbetering. Blijft de opstelling van economische vooruitzichten zinvol en moeten de media en bewindslui daar nog aandacht aan besteden?Jazeker. Prognoses geven een aanwijzing van de toekomstige evolutie van de economie wanneer de regering haar beleid voortzet. Verschillende scenarios tonen aan wat de concrete economische gevolgen zijn van bepaalde gebeurtenissen of maatregelen. Een dergelijke oefening geeft politici een referentiekader om een beleid bepalen.De regeringen lieten zich sinds de jaren 80 herhaaldelijk inspireren door de simulaties van het Planbureau. De Maribel-operatie - een verlaging van de sociale bijdragen gecompenseerd door een verhoging van de indirecte belastingen - is een van de bekendste voorbeelden.Het is onbegrijpelijk dat een minister van de federale regering durft te zeggen dat de regering nooit rekening houdt met de vooruitzichten van het Planbureau. Een bewindsman die suggereert dat de opmaak van economische vooruitzichten zinloos is, negeert belangrijke informatie en kan geen even verstandige beslissingen nemen als iemand die wel rekening houdt met alle beschikbare gegevens.Indien we de logica van de uitspraak van Reynders doortrekken, kan de regering gerust het Planbureau afschaffen. Gelukkig is hij niet de voogdijminister.