Globaal akkoord over hervorming HOBU

BRUSSEL (tijd) - In de kommissie onderwijs van de Vlaamse raad is er een unaniem akkoord bereikt over de hervorming van het Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit (HOBU). Zowel de meerderheidspartijen als Agalev en VLD konden zich vinden in een alternatief financieringsmechanisme. Daarbij wordt geen aantal meer gegeven voor een 'ideale' schoolomvang. De nieuwe regeling zal nog voor de zomervakantie worden gestemd.Gedurende vele maanden leek het er op dat van een hervorming van het Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit niets in huis ging komen. Minister van onderwijs Van den Bossche vond immers niet de vereiste tweederde meerderheid. Deze bijzondere meerderheid is nodig om de wetgeving inzake de gemeenschapsscholen te wijzigen. De VLD kon zich niet akkoord verklaren met de uitgangspunten en weigerde aan tafel te gaan zitten. De VLD nam het niet dat scholen gedwongen tot fusies moesten overgaan. Volgens de oorspronkelijke voorstellen van Van den Bossche zou er per provincie een officiële hogeschool komen. De vrije scholen zouden financieel worden aangemoedigd om te fusioneren waarbij vanaf 6.000 studenten een optimale financiering kon worden gerekend.