'Global Car': klemtoon op integrale dienstverlening

BRUSSEL (tijd) - 'Niet de scherpe prijs van de autoverzekering maar een snelle en betrouwbare bijstand- en schaderegeling is het belangrijkste voor de verbruiker. Vandaar dat onze nieuwe autoverzekering 'Global Car' die op hetzelfde stramien gebouwd is als onze brandverzekering 'Global Home', perfect beantwoordt aan deze wensen', zegt Dirk Renard, commercieel directeur en lid van het directiecomité van verzekeringsgroep Royale Belge.Met een portefeuille van 600.000 autopolissen burgerlijke aansprakelijkheid bezit Royale Belge een marktaandeel van 15 tot 16 procent op de Belgische autoverzekeringsmarkt. De groep heeft ook 130.000 polissen eigen schade. Royale Belge hield zich aanvankelijk afzijdig van tariefsegmentatie volgens risico. 'Het gevolg was dat Royale Belge als belangrijkste autoverzekeraar van het land veel slechte risico's aantrok die elders geweigerd werden of slechts tegen een veel te hoge premie verzekerd raakten', verklaarde directeur-generaal Jean-Pierre Gerard enkele weken geleden tijdens de voorstelling van de jaarresultaten 1995. Die toevloed van slechte risico's weerspiegelde zich in een verslechtering van de technische verzekeringsresultaten van de maatschappij. Vorig jaar veranderde Royale Belge het geweer van schouder en werd de segmentatie van risico's belangrijker. Dat droeg bij tot een herstel van de winstgevendheid in autoverzekeringen.