Godsell: 'Slag om Driefontein nog lang niet gestreden'

BRUSSEL (tijd) - Anglogold stelde verleden week zijn veto tegen het plan van Gengold en GSFA om Driefontein te gebruiken als fusievehikel omdat die fusie niet de beste toekomst betekent voor Driefontein. Die toekomst ligt volgens Anglogold-topman Bobby Godsell in de Anglogold-groep. De slag om Driefontein lijkt daarmee nog niet gestreden. Godsell was deze week in Brussel om het nieuwe Anglogold voor te stellen. De Zuid-Afrikaanse goudmijnsector is in volle beweging. Anglo American herstructureert zijn goudmijnbelangen onder Anglogold en neemt HJ Joel en Western Areas van JCI over. En midden oktober maakten Gengold en Gold Fields of South Africa bekend te fuseren tot Goldco. Beide goudmijngroepen wilden de GFSA-mijn Driefontein als fusievehikel gebruiken. Maar verleden week donderdag sloeg Anglo American, dat 15 procent in Driefontein bezit, die wens aan diggelen door op de buitengewone aandeelhoudersvergadering tegen te stemmen. 'Volledig terecht', zegt Bobby Godsell. 'De relaties met Goldco zijn opperbest maar het fusievoorstel zoals het toen voorlag, zou voor Driefontein een slechte zaak zijn en voor de aandeelhouders te weinig waarde creëren.' Het is bekend dat Anglo American beslag wil leggen op West-Driefontein om van daaruit de verdieping van Western Deep Levels door te voeren.