Advertentie
Advertentie

goed marketingplan

Deze workshop gaat over het opstellen van een werkbaar marketingplan. Er wordt aandacht besteed aan de basisprincipes en de onderdelen van het plan. Praktische tips en hulpmiddelen wordt aangereikt om het plan inhoudelijk te ondersteunen. Zo wordt het niet alleen een praktische gids maar ook een boeiende reis door de wereld van de marketing en het marktgericht denken en doen.Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 Antwerpen.Wanneer: 23 april van 9.30 u. tot 17 u.Prijs: 449 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.57.33 of academie@tijd.beOmgaan met de mediaU krijgt in dit seminarie een korte inleiding in het medialandschap in België/Vlaanderen zoals: wie zijn de spelers op de markt, hoe is de verdeling, welke media zijn voor uw bedrijf van belang? We zien ook hoe een schrijvende redactie werkt met de volgende hoofdpunten: wat is nieuws, hoe komt nieuws in de krant, wie bepaalt wat er in de krant komt, wat doet een journalist zoal? Onverwachts krijgt u te maken met een (fictief) interview door Kanaal Z. Vervolgens worden de opnames besproken en er wordt gekeken wat er beter kan en waarom.Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 Berchem.Wanneer: 17 mei van 9.30u. tot 17u.Prijs: 1299 euro (excl. 21% BTW).Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.57.33, academie@tijd.be.Successierechten in VlaanderenIn dit seminarie wordt in een eerste deel nagegaan hoe de nalatenschap van een overledene wordt samengesteld. Hier wordt de link gelegd met het huwelijksvermogensrecht, en in het bijzonder de impact van het gekozen huwelijksstelsel. Vervolgens wordt stilgestaan bij de vererving van de nalatenschap, waarbij zowel het wettelijk erfrecht als het testamentair erfrecht aan bod komen. Onmiddellijk wordt dan ook toegelicht wat de, vaak niet geringe, fiscale gevolgen zijn in hoofde van de erfgenamen.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 Edegem.Wanneer: 28 mei van 14u. tot 17.30u.Prijs: 239 euro (excl. 21% BTW).Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.57.33, academie@tijd.beAssertief zijnTijdens deze trainingsdag leert u praktische ideeën inzake assertiviteit. Door te leren hoe u situaties beter in kan schatten, hoe u een verzoek kan afwijzen of kritiek kan geven zonder dat dit onbeleefd of ongepast overkomt, leert u de vaardigheden om met lastige situaties om te gaan. Essentieel is dat u leert hoe u de noodzakelijke dosis zelfvertrouwen kan opbouwen.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 Edegem.Wanneer: 24 april van 9.30 u. tot 17 u.Prijs: 449 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.57.33, academie@tijd.beOntslag in de KMODeze training is bijzonder geschikt voor een KMOer die zich zelfstandig uit de slag wil kunnen trekken bij een ontslag. We richten ons tot personen uit kleine of middelgrote firmas die verantwoordelijk zijn voor het personeelsgebeuren.Na deze opleiding kan u een reguliere ontslagsituatie zelfstandig afhandelen. U kan met kennis van zaken opteren voor de meest geschikte uitdienstmogelijkheid. U loopt ook bij een complexere ontslagsituatie niet meer in zeven sloten tegelijk. U weet nu waarvoor u moet oppassen en hoe u op een aantal risicos kan anticiperen.Iedere deelnemer ontvangt een Werkmap ontslag. Wij ontwikkelden deze werkmap om het kluwen van ontslagregels voor u te ontwarren aan de hand van een beperkt aantal vragen. De Werkmap ontslag bevat ook modelbrieven.Waar: Gent, SD WORX Gent, St.-Pietersplein 60.Wanneer: 13 juni.Prijs: 260 euro (+ BTW).Inlichtingen: Geert Vervaet (geert.vervaet@sd.be) van SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel. 03/220.22.05, fax 03/233.64.28, sd-opleidingen@sd.be, www.sd.be/opleidingen.Spreken en lichaamstaal in de advocatuurLichaamstaal, verbale communicatie en beïnvloedingsmechanismen bij mensen spelen ook in een juridische omgeving een grote rol. Het effectieve gebruik ervan in rechtszaken, in het management van advocatenkantoren en bij het omgaan met cliënten wint aan belang. In dit seminarie, dat exclusief bedoeld is voor advocaten en andere juristen, legt Harry Vanhoof van Noqua Coach uit hoe het moet.Wanneer: donderdag 16 mei om 13.30u. Waar: Mercure hotel, Desguinlei 94 (binnenring), Antwerpen (achter gebouw ING Insurance).Prijs: 215 euro (incl. BTW).Inschrijven: tel. 03/314.69.95, fax 03/314.52.08, info@noquacoach.com, www.noquacoach.com, Achtelsestraat 27/3, 2320 Hoogstraten.ProjectmanagementIn de cursus wordt eerst een algemeen kader geschetst, zodat de deelnemers inzien hoe het projectmanagement werk zal worden gestructureerd. In de daaropvolgende modules worden de belangrijkste projectmanagementactiviteiten besproken. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan de manier waarop die in de praktijk wordt gebracht. De oefeningen, die ongeveer de helft van de cursustijd uitmaken, werden zo opgesteld dat ze de vertaalslag naar de praktijk duidelijk illustreren.Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 Berchem.Wanneer: 15 en 17 mei van 9.30u. tot 17u.Prijs: 875 euro (excl. 21% BTW) Inlichtingen: TIJD Academie, tel. 03/286.57.33, academie@tijd.beGeïntegreerd platform voor sales-, marketing- en aankoopafdelingVia een analyse van de bedrijfsprocessen in uw organisatie worden de kritische succesfactoren toegelicht om een geïntegreerd platform te implementeren in uw bedrijf. Belangrijke gemeenschappelijke raakvlakken voor iedere divisie van uw bedrijf dienen toegankelijk gemaakt te worden voor alle medewerkers van uw bedrijf. Het doel is de communicatie en informatiestroom te optimaliseren en beheersbaar te maken. Daarnaast dienen de specifieke processen binnen de verschillende divisies geoptimaliseerd te worden. Als casestudy wordt de groep Aveve voorgesteld en dit zowel in een B2B als een B2C benadering.Waar: KHNL, Official World Championship 2002 Business Center, Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt.Wanneer: 23 mei, 9u. tot 17u.Prijs: 330 euro (excl. BTW).Inlichtingen: Hilde Smets, tel. 011/56.02.25, hsmets@khnl.be, of Sofie Olyslaegers, tel. 011/56.02.23, solyslaegers@khnl.be.Partiële splitsingSedert de wet van 16 juli 2001 zijn belastingneutrale partiële splitsingen (scission) mogelijk geworden. Bij partiële splitsing wordt slechts een deel van het vermogen van een vennootschap overgedragen aan een of meerdere vennootschappen (bestaande of nieuw opgerichte), waarbij de door de verkrijgende vennootschap(pen) uitgegeven aandelen rechtstreeks aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap worden uitgereikt. Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers de vennootschapsrechtelijke aspecten en de fiscale aspecten aan een kritisch onderzoek onderwerpen.Wanneer: dinsdagnamiddag 28 mei.Waar: Holiday Inn Gent Expo Hotel.Prijs: 199 euro (excl. 21% BTW).Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax 09/225.32.17, info@mdseminars.be, www.mdseminars.be.Onderhandelen en hanteren van conflictenOnderhandelen is een deel van ons leven. Iedereen wordt er vroeg of laat op regelmatige of sporadische basis mee geconfronteerd. Een gemeenschappelijk belang maakt dat onderhandelen nodig is. Valt dat belang weg, dan kunnen we in een conflictsituatie terechtkomen. In deze training ontdekt u uw persoonlijke stijl van conflicthantering, en gaat met die informatie aan de slag. Ook wordt er gewerkt rond bewustwording via rollenspelen.Wanneer: 6 en 13 juni, 14u. tot 17u.Waar: KHNL, Official World Championship 2002 Business Center, Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt.Wanneer: 23 mei, 9u. tot 17u.Prijs: 330 euro (excl. BTW)Inlichtingen: Hilde Smets, tel. 011/56.02.25, hsmets@khnl.be of Sofie Olyslaegers, tel. 011/56.02.23, solyslaegers@khnl.be.Wilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstensdrie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.