Goed rapport voor natuurkundeopleidingen

(tijd) - De visitatiecommissie die in de lente van vorig jaar de opleidingen natuurkunde en burgerlijk natuurkundig ingenieur aan de Vlaamse universiteiten doorlichtte, velt in haar eindrapport een positief oordeel. Het wetenschappelijk niveau van de opleidingen voldoet aan alle universiteiten ruimschoots aan de gestelde normen. De student verlaat de opleiding met een ruim voldoende kennisniveau, staat in het rapport dat de visitatiecommissie donderdag overhandigde aan rector Willems (RUG), de ondervoorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).Bij de visitatie waren de KU Leuven, het LUC, de RUG, de UA en de VUB betrokken. De visitaties passen in de kwaliteitszorg die de VLIR en de universiteiten aan het academisch onderwijs willen besteden.