Goede bedrijfsbeveiliging onderscheidt doel van middelen

Een beveiligingssysteem is heel wat meer dan een reeks instrumenten. Naast een zeer ruim aanbod van bewakingsdiensten en leveranciers van detectie- en andere beveiligingsapparatuur duiken nu ook de eerste onafhankelijke beveiligingsadviseurs op. Yvan de Mesmaeker noemt zich een architect, wat ieder beveiligingssysteem nodig heeft. Hij wil voorkomen dat men de kar voor het paard spant en eerst middelen investeert voor men zijn preciese doelstellingen kent.ER ZIJN TWEE GROTE tendensen in de werkwijze om de beveiliging van een bedrijf na te gaan. De klassieke manier met een analyse op basis van openlijke vraagstelling houdt volgens onafhankelijk beveiligingscontroleur Yvan de Mesmaeker een gevaar in. Hij kan daarbij dezelfde intellectuele fout maken als de geïnterviewde. Hij raakt verstrikt in diens logica. Alles aan het bestaande systeem lijkt dan te kloppen als een bus. 'Een heuse test is wat anders dan zo'n audit', vindt hij. Uitgangspunt moet zijn wat het bedrijf wil bereiken. Stel dat het wil beletten dat onbevoegden toegang krijgen tot de bedrijfsterreinen en nog veel minder tot het rekencentrum. 'Na akkoord van de opdrachtgever probeer ik dan het systeem uit alsof ik een agressor ben die in het rekencentrum wil geraken. Hoe kan ik dat aan boord leggen? Verklappen personeelsleden of andere informatie onbewust ? Geraak je binnen met je visitekaartje van journalist, omdat ze mij toch niet om mijn identiteitsbewijs vragen?'