Goede buitenschoolse opvang kost een miljard per jaar

BRUSSEL (tijd) - Om de buitenschoolse opvang op niveau te brengen, is bijna een miljard frank per jaar nodig. Dit moet voor een deel van de ouders komen, voor een ander deel van herschikkingen binnen het budget van de Vlaamse regering en voor een deel moet die regering met extra middelen voor de dag komen. Dit staat in het verslag van de "ronde-tafelkonferentie buitenschoolse opvang'.