Goede vooruitzichten voor Floridienne

De gekonsolideerde omzet van Floridienne steeg van 1,573 miljard in 1986 naar 1,767 miljard voor het boekjaar 1987. De cash flow na belastingen bedroeg 187,9 miljoen tegenover 139,6 miljoen in 1986. Voor het lopend boekjaar mag gerekend worden met een stijging van de groepsomzet tot 2,6 miljard, terwijl de gekonsolideerde winst kan oplopen tot 200 miljoen.