Advertentie
Advertentie

Goederenvervoer op Zeekanaalbijna 8 procent hoger in eerste halfjaar

(tijd) - Het goederenvervoer langs het Zeekanaal Brussel-Schelde nam tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met 7,94 procent toe. Van 1 juli 1999 tot 30 juni 2000 bedroeg de goederentrafiek op het Zeekanaal 350.318 ton. Om deze vracht langs de weg te vervoeren, zouden 17.516 vrachtwagens met elk een laadvermogen van 20 ton nodig zijn geweest. De NV Zeekanaal Brussel-Schelde, die als waterwegbeheerder optreedt voor het Zeekanaal en het kanaal Leuven-Dijle, sloot een samenwerkingsovereenkomst met de Kamer voor Handel en Nijverheid van Mechelen om het vervoer van goederen per binnenschip te bevorderen. Het doel is de bedrijven beter te informeren over de mogelijkheden van het vrachtvervoer per binnenschip, en investeringen in kaaien en goederenterminals beter te doen renderen. De recente opening van de trimodale (water, weg, spoor) containerterminal TCT Belgium in Willebroek past in dit beleid. De Vlaamse regering trok voor dit jaar voor heel Vlaanderen 500 miljoen frank uit om de bouw van kaaimuren en andere maatregelen die vervoer langs waterwegen stimuleren, financieel te steunen.Transport per binnenschip kan pas bloeien als drie voorwaarden vervuld zijn, stellen de NV Zeekanaal en de Kamer voor Handel en Nijverheid van Mechelen. Bedrijven moeten voldoende goederen te vervoeren hebben, de transportmiddelen inclusief overslagmiddelen moeten voorhanden zijn en er moet ook voldoende goodwill aanwezig zijn. Bedrijven die relatief weinig goederen te vervoeren hebben, kunnen dankzij samenwerking wel dat kritische volume halen. De NV Zeekanaal wil die samenwerking stimuleren. KB