Goedkope olie

Oliewaarden zijn internationaal terug in trek. De achterliggende redenering steunt op de verwachte olieprijsstijging voor de eerstvolgende jaren en de hiermee samenhangende margeverruiming die koersverhogend moet werken. De forse omzetten in Petrofina vorige week waren hier wellicht ook deels aan toe te schrijven. Eén vraagje hierbij: hoe bekijken we Royal Dutch bij dit alles?