Advertentie
Advertentie

Goedkopere kredietverzekering voor DDR

(tijd) - De Belgische kredietverzekeraar "Les Assurances du Crédit' gaat Oostduitse exportkredietrisico's voortaan tegen hetzelfde tarief verzekeren als de Westduitse. Dat zal een gevoelige prijsvermindering opleveren voor de verzekerde bedrijven. Een en ander is het gevolg van de ekonomische en monetaire unie tussen de beide Duitslanden die sinds 1 juli jl. van kracht is.