Goeverneur schorst Antwerpse "retributie'

(tijd) - De goeverneur van Antwerpen heeft het nieuwe retributiereglement van de stad Antwerpen om vervuilers prompt te beboeten, geschorst. Volgens dit reglement zouden mensen die vuil op straat gooien, een retributie van 2.200 fr. moeten betalen. Volgens de goeverneur kan geen retributie worden geheven op een onrechtmatige daad. Het stedelijk politiereglement stelt immers dat het verboden is voorwerpen achter te laten of te werpen op de openbare weg. De liberale politievakbond is tevreden met de schorsing. Volgens de bond is de agent immers teveel een inner van gemeentetaksen waardoor het echte politiewerk naar de achtergrond verhuist.