Goeverneur Wilson: wel problemen, maar geen krisis

Sir David Wilson, de goeverneur van Hongkong, bracht deze week voor de eerste maal een officieel bezoek aan de Europese Gemeenschap. In Brussel had hij onder meer gesprekken met vertegenwoordigers van de Europese Kommissie en de zakenwereld. Zijn bezoek had een dubbel doel: de handelsrelaties tussen de EG en Hongkong nauwer aanhalen en een aantal "misverstanden' rechtzetten die in het recente verleden over de toekomst van Hongkong ná 1997 zijn gerezen.