Gokken in België: het einde van de anarchie?

Artikel 1 uit de wet 1902 is duidelijk: 'Het is verboden voordeel te trekken van kansspelen'. In de realiteit blijft echter van het klare wetsprincipe niet veel over. Er zijn veel uitzonderingen op de regel, het voorbijgestreefd en subjectief gedoogbeleid werkt willekeur in de hand en nieuwe ontwikkelingen in technologie en marketing leggen de barsten in de wet en haar toepassing bloot. De realiteit vraagt om een nieuwe aanpak in dit complexe dossier.