Golfkartonfabrikanten bevreesd voor oprichting

De Belgische Vereniging van Golfkartonfabrikanten (BVG) is boos èn ongerust. Oorzaak van deze verontwaardiging is de aangekondigde oprichting van Eurolim, de nieuwe golfkartonfabriek in Houthalen, met steun van de Vlaamse en de nationale regering. "Eurolim werkt hierdoor konkurrentievervalsend,' aldus de BVK, die 6 van de 9 Belgische fabrikanten van golfkarton verenigt. "Bovendien heeft de sektor nu reeds met aanzienlijke overkapaciteit te kampen. Indien er nog een producent bijkomt zal dat produktieoverschot nog vergroten, met als gevolg eventuele afvloeiingen in de bestaande -thans nog rendabele- bedrijven, plus een verdere verkleining van de reeds erg smalle winstmarges.'