Golfkrisis beïnvloedt prijzen elektriciteit nauwelijks

(tijd) - De Golfkrisis heeft de wereldolieprijzen op zeker ogenblik bijna verdubbeld. Die prijsstijgingen zullen nochtans maar een beperkte weerslag hebben op de elektriciteitsprijzen in België. Stookolie staat immers in voor niet meer dan twee procent van de nationale elektriciteitsproduktie.