Golfkrisis bemoeilijkt oplossing schuldenkrisis

(tijd) - De schuldenkrisis van de ontwikkelingslanden is "een beetje minder erg' dan twee jaar geleden, maar volgens de Wereldbank dreigt de Golfkrisis de vooruitgang in sommige landen te stoppen. De recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten hebben tot gevolg dat de schuldenlanden het moeilijker hebben om hun schuldverplichtingen te vervullen. De olieprijsstijging betekent immers een zware schok voor de betalingsbalans van de meeste landen.