GOM-Brussel op zoek naar nieuwe industrieterreinen

BRUSSEL (tijd) - Aan het huidige investeringsritme zijn er in het Brusselse gewest tegen einde 1991 geen industrieterreinen meer beschikbaar. Daarom wil de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel (GOMB) nieuwe terreinreserves aanboren: de eigendommen van diverse overheidsinstellingen enerzijds en de revalorisatie van verlaten bedrijfspanden anderzijds. De GOMB heeft het zeer moeilijk in de konkurrentieslag met Vlaanderen en Wallonië om bedrijven in Brussel te houden of aan te trekken. Voor de verdere ontwikkeling van de hoofdstedelijke en internationale ekonomische centrumfunktie van Brussel, dringt gedelegeerd bestuurder Walter Vandenbossche (CVP) aan op een overleg met de andere gewesten.