GOM-Brussel pakt stadsvernieuwing aan

"Het onroerend park van Brussel, zowel op industrieel gebied als op het gebied van woongelegenheid, moet snel en grondig gesaneerd worden. De Brusselse gemeenten zijn zich bewust van deze noodzaak maar hun moeilijke financiële toestand liet hen niet toe een renovatiebeleid te voeren. De teruggave van de successierechten aan het Brussels gewest bezorgde evenwel de nodige financiële middelen voor een ambitieus stadsvernieuwingsbeleid. De gewestelijke executieve voor Brussel schreef 650 miljoen in op haar begroting voor vernieuwbouwoperaties. De GOM-Brussel is dit jaar gestart met de uitvoering van dit renovatiebeleid.' Dit zei voorzitter Luc Bernard van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel (GOMB) gisteren naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag 1987.