GOM doet mist tussenoverheid en bedrijf optrekken

Je hoort wel eens beweren dat het landschap tussen de Vlaamseoverheid en de bedrijven erg mistig is. Dat klopt niet. Op particulier vlak zijn er de Kamers voor Handel en Nijverheid en de beroeps- en bedrijfstakfederaties terwijl op publiek vlak organisaties met een functionele en een geografische opdracht werkzaam zijn. De GOMs bestrijken een geografisch vastgelegd werkgebied. Op functioneelgebied werken organisaties als de VDAB (personeel), Export Vlaanderen (export), VIZO (ondernemersopleiding), IWT en STV (innovatie), en VITO (technologisch onderzoek) mee aan de ontplooiing van het Vlaamse bedrijfsleven. Een uitgekiende koppeling van dezefunctioneel en geografisch georganiseerde dienstverlening levert een performante matrix af. In die dienstenmatrix speelt de GOM eencentrale rol, stelt administrateur-generaal Walter Ronsse van deGewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (GOM).Kris Barrezeele