GOM Vlaams-Brabant naar Noord-Ierland

(tijd) - Maandag vertrekt onder leiding van de GOM Vlaams-Brabant een delegatie van 15 Vlaamse firma's voor een tweedaags bezoek naar Belfast. Ze zullen Noordierse ondernemingen ontmoeten die zakelijke relaties wensen aan te knopen met industriële partners op het Europese vasteland. In totaal zijn ongeveer 65 ontmoetingen vastgelegd. Deze kontaktdagen kaderen in het Europese programma Interprise om de grensoverschrijdende samenwerking tussen KMO's binnen de EG aan te moedigen.