GOM vraagt rekonversie van de Westhoek

BRUGGE (belga) - De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) West-Vlaanderen pleit voor een blijvende erkenning van de Westhoek als ontwikkelingsgebied. Uit een enquête van de GOM West-Vlaanderen blijkt dat de groei in de Westvlaamse industrie totaal is weggevallen. Hét zorgenkind is de Westhoek. Met steun van de overheid en de EG is er in de Westhoek een inhaalbeweging op gang gebracht, maar volgens de GOM manifesteert zich een blijvende behoefte aan rekonversie. Deze erkenning moet leiden tot een diversifikatie van ekonomische aktiviteiten, betere infrastruktuur en bevordering van het streektoerisme.